disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die feedyourneed.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de feedyourneed.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

7

Feedyourneed.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via feedyourneed.nl

Feedyourneed.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop.

Foutieve informatie

Feedyourneed.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan feedyourneed.nl

Feedyourneed.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de feedyourneed.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Feed Your Need. De website van feedyourneed.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van feedyourneed.nl. De website van feedyourneed.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan feedyourneed.nl, zulks ter beoordeling van feedyourneed.nl.